Volg het hier op de voet.

Wij als stichting staan voor openheid en transparantie. We willen dus graag dat u kan zien welke aanvragen wij krijgen van Havensteder, en welke adviezen wij geven. 

Om de bijlagen te lezen, klikt u op de tekst

 
 

Adviesaanvraag herijking portefeuillestrategie

17 januari 2019 • Deadline:18 februari 2019

 1. Adviesaanvraag ontvangen + bijlage

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven + bijlage


Adviesaanvraag huurbeleid
(invulling huurstijging 2019)

4 februari 2019 • Huurstijging voor 2019. Deadline:18 februari 2019

 1. Adviesaanvraag ontvangen 

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven 

Adviesaanvraag Warmtelevering

30 oktober 2018 • Aanpassingen in de manier waarop warmte wordt afgerekend. Deadline:11 december 2018

 1. Adviesaanvraag ontvangen + kostenstructuur

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

Adviesaanvraag huurbeleid
(invulling huurstijging 2018)

19 februari 2018 • Huurstijging voor 2018. Deadline:3 maart 2018

 1. Adviesaanvraag ontvangen (klikken) + bijlage (klikken)

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven + alle reacties (anoniem) 
  Reactie Havensteder


Adviesaanvraag wijziging model huurovereenkomst

3 januari 2017 • Vanwege een aantal wijzigingen in het huurrecht wordt het model huurovereenkomst en de algemene voorwaarden aangepast. Deadline: 31 januari (kortere deadline in overleg met bestuur)

 1. Adviesaanvraag ontvangen + bijlage 1 + bijlage 2

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven
  Reactie van Havensteder

Adviesaanvraag huurbeleid
(invulling huurstijging 2017)

13 februari 2017 • Nadat De Brug samen met Havensteder de kaders voor de huursombenadering heeft gesteld, wordt nu invulling gegeven aan de concrete huurverhoging. Deadline: 28 februari of 27 maart

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

Adviesaanvraag huurbeleid (kaders huursom)

10 oktober 2016 • Met ingang van 2017 wordt huurverhoging die woningcorporaties mogen doorbereken aan huurders begrenst via de zogeheten huursom. Deadline: 21 november
 

 1. Adviesaanvraag ontvangen + bijlage

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven


Adviesaanvraag scheiding DAEB-niet-DAEB

3 oktober 2016 • Adviesaanvraag inzake de wettelijk opgelegde scheiding tussen het sociale (DAEB) en niet-sociale (niet-DAEB) bezit. Deadline: 29 september

Bijlage 1 Samenvatting
Bijlage 2 Ontwerp voorstel
Bijlage 3 Portefeuillestrategie

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

 

Adviesaanvraag huurbeleid 2016

18 februari 2016 • Adviesaanvraag in het kader van de voorgenomen aanpassing van het huurbeleid voor 2016. Deadline: 29 februari
 

Zie ook het concept strategisch kader huurverhoging 2016 en de circulaire van de minister voor Wonen en Rijksdienst

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

Verantwoording Bod aan de huurders Tertiaal 1, 2016

9 juni 2016 • In het kader van het Koersplan 2013-2017 maakten we afspraken met onze huurderskoepel, ook wel genaamd het Bod aan de huurders. Deze afspraken zijn integraal onderdeel van het Koersplan 2013-2017.Deadline: 15 juni

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandel

 3. Advies is gegeven


Verantwoording Bod aan de huurders  Tertiaal 3, 2015


10 februari 2016 • In het kader van het Koersplan 2013-2017 van Havensteder maakten Havensteder en De Brug afspraken over de uitvoering daarvan. Deze afspraken zijn integraal onderdeel van het Koersplan 2013-2017. Hierbij de verantwoording over tertiaal 3, 2015. Deadline: 22 februari

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

Medeondertekening reactie op Woonvisie 2015-2030 gemeente Rotterdam

15 september 2015 • Een aantal huurdersorganisaties heeft een gezamenlijke reactie geformuleerd op de Woonvisie 2015-2030 van de gemeente Rotterdam. De gemeente lijkt vooral in te willen zetten op de bouw van middel dure en dure woningen, ten koste van sociale huurbouw.

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Medeondertekend

Zienswijze Samenwerking Havensteder en gemeente Rotterdam 2015

17 april 2015 • De gemeente Rotterdam en Havensteder gaan op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en spreiding van bewoners samenwerken. De gemeente heeft een uitvraag gedaan, en Havensteder heeft daarop met een zogeheten bod gereageerd.

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven


De Warmtewet6 april 2015 • De invoering van de Warmtewet in 2014 heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties in het geval van blokverwarming en doorlevering van stadsverwarming als warmteleverancier gezien worden. De precieze uitvoering van de wet in termen van onder meer afrekenen, storingen en tarieven is in samenspraak met de Werkgroep Warmtewet vastgesteld.

Zienswijze Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam

22 maart 2015 • Gemeenten in de stadsregio Rotterdam beogen met deze verordening kaders te scheppen voor een eerlijkere en doelmatige verdeling van woonruimte. De wet biedt de mogelijkheid tot instellen van een dergelijke verordening in het geval er sprake is van schaarste.

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven

Advies voorgenomen Huurbeleid (o.a. hoogte van huren) vanaf 1 juli 2015

16 maart 2015 • Havensteder past jaarlijks het Huurbeleid aan binnen de wettelijke kaders. Ook voor 2015-2016 maakt Havenstder gebruik van die ruimte, en voert een maximale huurverhoging door – tegen het advies in van De Brug.

 1. Adviesaanvraag ontvangen

 2. Advies wordt door bestuur behandeld

 3. Advies is gegeven