Workshop Huurdersacademie AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG bevat strengere regels voor de omgang met persoonsgegevens en verlangt van verwerkende organisaties meer inspanningen. Organisaties mogen niet zomaar persoonsgegeven verwerken.

Geef uw mening over Havensteder

Elke vier jaar wordt bij Havensteder een maatschappelijk visitatietraject uitgevoerd: een beoordeling van haar presteren als woningcorporatie. Dit gebeurt op verzoek van de minister. Dit klinkt wellicht wat saai maar met een  nieuwe aanpak is het dat zeker niet. En daar kiest Havensteder voor. Bewoners en andere samenwerkingspartners krijgen invloed op deze visitatie.

De Brug en Havensteder komen weer nader tot elkaar

De Brug en Havensteder hebben besloten de draad weer voorzichtig op te pakken. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Er zijn een aantal indringende gesprekken gevoerd tussen het bestuur van De Brug en de directie van Havensteder. Graag laten we de voorzitter van de Brug, Wim Martens, en de bestuurder van Havensteder, Hedy van den Berk, aan het woord om op deze gesprekken terug te blikken

Havensteder Doet!

Op zaterdag 7 oktober organiseren we een nieuwe Havensteder Doet! Waarom? Omdat we graag iets extra’s willen doen. Samen met u en voor uw buurt! Heeft u een goed idee voor uw buurt? Kent u andere bewoners met leuke plannen? Laat het ons weten!