Instemming voorstellen afrekening Warmtewet

Na een afwijzend advies van De Brug in februari is de dialoog met Havensteder opnieuw opgepakt. Namens De Brug hebben Winny Vreugdenburg en Aad van Dijk in de werkgroep "Warmtewet" plaatsgenomen. Het overleg verliep op een prettige manier en resulteerde in het gedeeltelijk herschrijven van het beleidsvoorstel en aanpassingen in de berekeningsmethodiek zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal vastrechttarieven om scheve situaties te voorkomen. Met de volgende tekst waarin links naar de betreffende documenten zijn opgenomen, werd ingestemd met het voorstel. 

Op uw verzoek de bevestiging van hetgeen met de werkgroep Warmtewet werd overeengekomen.

Naar aanleiding van de recente bijeenkomsten van de werkgroep Warmtewet waarbij wij de inzet van Havensteder als positief en opbouwend hebben ervaren, waarvoor onze dank, stemmen wij in met het geformuleerde beleid zoals beschreven in de tweede versie van het betreffende beleidsvoorstel en de methodiek volgens versie 3 van het memo kostenstructuur. Aangezien er, gezien de complexiteit, best nog onverwachte ongewenste effecten zouden kunnen optreden, willen we graag gezamenlijk met Havensteder overleggen over de wijze van correctie en preventie van zulke effecten, indien een evaluatie van de implementatie van de methodiek, zulks uitwijst. We zouden graag een datum of periode voor deze evalauatie met u willen vaststellen.

Met vriendelijke groet, 
De Brug