Onze zienswijze woonruimteverdeling

De Brug geeft zienswijze m.b.t. beoogde gemeenteverordening m.b.t. woonruimteverdeling.

Ten gevolge van nieuwe wetgeving zal de geldende gemeenteverordening m.b.t. de woonruimteverdeling en de wijze waarop woningen worden aangeboden moeten worden aangepast. De gemeente en de corporaties hebben hier onderling al overleg over gevoerd. Naar aanleiding hiervan werd aan huurdersorganisaties een zienswijze hierover gevraagd.

Wij stellen dat conform de eisen van de minister er een overleg met huurdersorganisaties moet worden gevoerd.