Rotterdamse huurderskoepels reageren samen op addemdum Woonvisie

De huurderskoepels van Havensteder, Woonstad, Woonbron, Vestia en SOR hebben in gezamenlijkheid gereageerd op het concept addendum op de Woonvisie. In de reactie spreken we wederom ons ongenoegen uit over de sloop van 12.000 sociale huurwoningen. Ook vragen we aandacht voor de gevolgen van de sloopplannen voor zittende huurders, roepen we op om snel werk te maken van beleid voor kwetsbare Rotterdammers en zetten we vraagtekens bij een aantal gebruikte cijfers. De complete reactie van de huurderskoepels, verenigd in het GOH, vindt u hier.