De Brug: stop met verkopen van sociale huurwoningen

De Brug werkt niet langer mee aan de verkoop van sociale huurwoningen door Havensteder. Adviesaanvragen en zienswijzen voor verkoop en dispositie worden alleen nog maar behandeld als de verkochte woningen ergens anders worden gecompenseerd. Door te compenseren neemt het totaal aantal sociale huurwoningen niet verder af. De komende tijd gaan we samen met Havensteder een plan voor dat compenseren uitwerken. De Brug adviseert de andere huurdersorganisaties van Havensteder om deze lijn te volgen.

Duivels dilemma

Havensteder verkoopt bepaalde sociale huurwoningen omdat deze niet langer in de portefeuillestrategie passen. Het geld dat dit oplevert wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderhoud aan en renovatie van de rest van het bezit. De verhuurderheffing legt daarnaast een continue druk op de beschikbare middelen van woningcorporaties.

De Brug heeft begrip voor de positie van Havensteder. Toch vinden wij dat het belang van huurders en de doelgroep moet prevaleren.

En nu?

Helaas zorgt deze keuze er niet voor dat Havensteder geen sociale huurwoningen meer kan of mag verkopen. Huurdersorganisaties hebben op dit terrein slechts een adviserende rol. We geven hiermee als huurdersorganisaties wel een stevig signaal af: stop met het verkopen van sociale huurwoningen want deze zijn broodnodig!

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de voorzitter van De Brug, Steve Fok via info@shadebrug.nl