Maatschappelijke visitatie Havensteder: kom naar het Leefwereldcafé

Havensteder laat zich dit jaar visiteren. Met als doel een beoordeling te krijgen over ons maatschappelijke presteren gedurende de afgelopen 4 jaar. Graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan onze visitatie tijdens een ‘Leefwereldcafé’.

We doen in deze visitatie mee aan een landelijk experiment. In dat experiment willen we graag met veel verschillende mensen in gesprek over wat zij vinden van de prestaties van Havensteder. Ieder vanuit de eigen ervaringen en beleving. Zodat we een veel breder beeld krijgen en meer verhalen horen van mensen die als huurder of vanuit hun werk met Havensteder van doen hebben. Daarom vinden we het fijn als u hierover mee wilt praten en met andere belanghebbenden in gesprek wilt gaan over wat u van de prestaties van Havensteder vindt.

De onderwerpen die we bespreken hebben we opgehaald bij de belanghebbenden. In een online brainstormsessie hebben we gevraagd wat de onderwerpen zijn waarop zij Havensteder willen beoordelen. De onderwerpen die daaruit naar voren kwamen hebben gaan we tijdens het leefwereldcafé in gesprekken aan verschillende kleine tafels met elkaar verdiepen.

Die onderwerpen zijn:

• Kwaliteit van de woningen

• Dienstverlening/klantgerichtheid

• Inclusieve stad, leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid

• Betaalbaarheid

• Samenwerken met partners

• Duurzaamheid

 Wij vinden het belangrijk om te horen wat u van onze prestaties vindt. En welke suggesties voor verbetering u heeft. Daarom vinden wij het erg fijn als u wilt meedoen.

Datum: woensdag 17 oktober 2018

Tijd: 16.00 tot uiterlijk 18.30 uur

Locatie: Havensteder, Red Apple, Scheepmakerspassage 1 in Rotterdam.

Aanmelden kan via de e-mail: aanmelden@havensteder.nl

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan de visitatiecommissie!

Voorzitter: Joos Jacobs: Joos.Jacobs@pentascope.nl of 06-12248350

Of aan Germa Reivers : Germa.Reivers@pentascope.nl of 06-20019340

U kunt voor vragen ook terecht bij Debora Smits van Havensteder (06-47101251) of debora.smits@havensteder.nl).

(Dit is een bericht van Havensteder)