Referendum over Woonvisie ongeldig

Op woensdag 30 november heeft er een raadgevend referendum plaatsgevonden in Rotterdam over de Woonvisie van de gemeente. In dat strategisch document staan onder andere plannen voor het slopen en ombouwen van 20.000 goedkope huurwoningen om ruimte te maken voor woningen in het midden en hogere huursegment. Een onzalig plan dat in de ogen van veel huurdersorganisaties moet leiden tot situaties waarin mensen verplicht zijn te verhuizen naar een ander deel van de stad of naar gemeenten in de omgeving simpelweg omdat de nieuwe woning te duur is. 

De Brug had gehoopt dat alle Rotterdammers die hier mee te maken zullen krijgen de moeite zouden nemen om zich tegen de plannen van het college te keren. Helaas was de opkomst bedroevend laag. Slechts 16,9% van de stemgerechtigde Rotterdammers heeft gebruik gemaakt van het unieke recht om zich direct tegen een zeer ingrijpend beleidsplan uit te kunnen spreken. 

Doordat de kiesdrempel van 30% niet gehaald is, zal de gemeente de plannen nu kunnen uitvoeren zoals ze voor ogen heeft. De Brug vindt het jammer dat maar een klein deel van de huurders die dadelijk misschien uit hun huis moeten, de moeite nam naar de stembus te komen. 

Hopelijk kunnen we met de prestatieafspraken nog een en ander 'repareren'. De Woonvisie blijft echter wel de leidende visie. Het bestuur van De Brug hoopt oprecht dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan zullen al die thuisblijvers die hun laatste verhuisdozen dichtvouwen zich wellicht afvragen: waarom ben ik die 30ste november in 2016 eigenlijk niet gaan stemmen?