Eerste afrekening onder Warmtewet afgerond

In 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. Hierdoor werden woningcorporaties opeens warmteleveranciers en moeten zij ook elk jaar de de verwarmingskosten met de huurders afrekenen. Dat geldt overigens alleen voor complexen met stadsverwarming of centrale ketels. De eerste afrekening is nu een feit: het grote merendeel van de huurders krijgt geld terug. 

De wijze van afrekenen is in een werkgroep van de huurders samen met Havensteder afgestemd. Daarbij ging het vooral om hoe het verbruik, vaste kosten en bijkomende kosten in rekening gebracht zouden worden. Vervolgens moesten in complexen met een centrale ketel gigajoulemeters geplaatst worden, aangezien er niet meer in kubieke gas gerekend mag worden. Overigens: Waar die meters niet op tijd zijn geplaatst wordt een omrekening gebruikt waarbij rekening wordt gehouden met het type ketel (een oude of een nieuwe energiezuinige). Daarnaast is afgesproken dat de huurders van vóór 1 januari 2014 een korting krijgen bij de vaste kosten, omdat die nog steeds punten voor verwarmde vertrekken (in feite de installatie) in hun huur hebben en daar dus al voor betalen. 

De meeste huurders hebben dit jaar ervaren dat de afrekening van de stookkosten 2014 erg lang op zich heeft laten wachten. De complexiteit en de enorme hoeveelheid werk die verzet moesten worden zijn daar debet aan geweest. Meer dan 80% van de huishoudens heeft geld terug gekregen. Zij die heel erg veel moeten bijbetalen worden actief door Havensteder benaderd om te zien of er misschien iets mis is met de meters of dat er andere redenen zijn. 

Het is jammer dat het niet (overal)  gelukt is de bewonerscommissies van Havensteder van tevoren een overzicht te geven van de totale kosten van hun complex, zoals dat voorheen gebeurde. Juist omdat het belangrijk is met deze nieuwe wet na te gaan hoe het uitpakt voor de huurders en of alle afgesproken berekeningen toegepast zijn. We willen de huurdersorganisaties er dan ook op wijzen dat u bij de woonconsulent om die complexbrede afrekening kunt vragen! Heeft u vragen over die afrekening op complexniveau, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

De Brug heeft bij het vaststellen van het afrekenbeleid bedongen dat er een evaluatie plaats zal vinden. Want dat er dingen niet goed gegaan zijn, is duidelijk. Begin 2016 gaat een werkgroep met de verantwoordelijke binnen Havensteder aan de slag om de fouten eruit te halen en ervoor te zorgen dat de afrekening over 2015 eerder dan dit jaar bij de huurders op de mat valt.