De brug tussen Havensteder en haar huurders.

 

De Brug voert namens huurders overleg met Havensteder. Eigenlijk doen we hetzelfde als de huurdersverenigingen, bewonerscommissies en de gebiedsorganisaties. Het verschil is dat De Brug zich bezighoudt met zaken die alle huurders van Havensteder aangaan.

 
 

De Brug is een stichting die fungeert als koepelorganisatie, en daarmee ‘bovenaan’ staat in de structuur van huurdersorganisaties. Dat houdt in dat het contact met Havensteder zich richt op onderwerpen die in principe alle huurders aangaan; daarom is de bestuurder of de directeur Wonen van Havensteder het eerste aanspreekpunt voor De Brug. 

Het nieuwe bestuur kreeg onmiddellijk een paar harde noten te kraken; het in korte tijd uitbrengen van adviezen over de implementatie van de warmtewet en over het huurbeleid per 1 juli 2015.

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van De Brug is het gevraagd en ongevraagd geven van advies. In de meeste gevallen ontvangt De Brug een adviesaanvraag van Havensteder. De inhoud van die aanvragen slaat vaak op de eerder genoemde onderwerpen die alle huurders aangaan. Voorbeelden daarvan zijn het huurbeleid (hoogte van de huren), servicekostenbeleid, en dispositiebeleid (afstoten van sociale huurwoningen). Voor sommige onderwerpen moet Havensteder advies vragen, en soms moet dat advies opgevolgd worden (zoals bij wijzigingen in het servicekostenbeleid). In andere gevallen mag De Brug meepraten, maar kan Havensteder het advies naast zich neerleggen (zoals zij heeft gedaan bij het advies om de huren niet maximaal te verhogen).

Tijdens Reguliere Overleggen vindt er mondeling overleg plaats tussen het bestuur van De Brug en de Directeur Wonen. Het is het moment om over onderwerpen te praten die te ‘klein’ zijn voor adviesaanvragen. Voorbeelden zijn het nieuwe incassobeleid van Havensteder, de gevolgen van nieuwe wetgeving, de samenwerking tussen De Brug en andere huurdersorganisaties, toelichting op dispositie enzovoort. Indien nodig worden tijdens een overleg afspraken gemaakt over te ondernemen actie door Havensteder of De Brug.