Stichting Huurdersalliantie “De Brug”...

...is het hoogste huurdersorgaan in de participatieketen bij Havensteder. Zij communiceert met Havensteder op directieniveau namens de huurders van Havensteder. 

Vanaf het voornemen tot fusie van Com·wonen en PWS zijn de gelieerde huurdersorganisaties in overleg geweest over de totstandkoming van een fusie tussen de huurdersorganisaties SHC en HPF. Met het passeren van de statuten op 23 juli 2014 was de fusie een feit en een nieuwe huurderskoepel was geboren: De Brug.

In het najaar van 2014 werden huurdersorganisaties in de gelegenheid gesteld kandidaten voor het bestuur en de adviesraad voor te dragen. Tot 27 januari, de dag dat het huidige bestuur werd benoemd, werd het overleg met Havensteder gevoerd door een interim bestuur bestaande uit de dagelijks besturen van SHC en HPF gezamenlijk.

Het nieuwe bestuur kreeg onmiddellijk een paar harde noten te kraken; het in korte tijd uitbrengen van adviezen over de implementatie van de warmtewet en over het huurbeleid per 1 juli 2015.

Door deze drukte en door het vroegtijdig vertrek van drie bestuursleden, kwam de last op minder mensen neer en we werden daarom gedwongen de voor 19 februari aangekondige jaarvergadering tot nader order uit stellen.

We willen eerst de organisatie goed op poten zetten en we vorderen daarmee gestaag en het overleg met Havensteder en het uitbrengen van adviezen loopt gewoon door.