Bezwaar maken tegen huurverhoging? Uiterlijk 30 juni indienen!

Per 1 juli gaat de huurverhoging in. Als u het niet eens bent met die verhoging, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij Havensteder. Bezwaar kunt u maken in een aantal gevallen. Bijvoorbeeld omdat u de huurverhogingsbrief niet uiterlijk 30 april had ontvangen, of omdat de brief fouten bevat. Huurders die inkomensafhankelijke huurverhoging hebben, kunnen daarnaast bezwaar maken omdat bijvoorbeeld hun inkomen is gedaald. Alle gevallen waarin u bezwaar kunt maken, vindt u hier.

Hoe bezwaar maken?

Als u bezwaar wilt maken, dan gebruikt u dit formulier van de Huurcommissie. Het bezwaarformulier moet u volledig invullen, uitprinten en ondertekenen. Vervolgens scant u het formulier en de gevraagde bewijsstukken in en mailt u deze naar huurverhoging2019@havensteder.nl. Of u stuurt het formulier per post naar: Havensteder, t.a.v. team Huurverhoging, Postbus 1612, 3000 BP Rotterdam.

Let op: dit formulier dient uiterlijk 30 juni door Havensteder te zijn ontvangen. Havensteder kan vervolgens akkoord gaan (en u een nieuw voorstel sturen) of niet akkoord gaan, en uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie. Hou er rekening mee dat een bezwaar afgewezen kan worden en u de verhoging per 1 juli alsnog moet betalen.

Dit alles geldt niet voor woningen in de vrije sector. Deze groep huurders heeft andere afspraken met Havensteder gemaakt.