Rectificatie bericht over huurverhoging 2018 - minimaregeling

In de nieuwsbrief over de huurverhoging 2018 staat onder het kopje Huurders met een laag inkomen en een hoge huur dat huurders met een inkomen onder de € 40.369 en een huur boven de € 640,14 geen huurverhoging krijgen. De definitie van een hoge huur klopte wel, maar die van een laag inkomen niet. Havensteder heeft een regeling opgetuigd die inderdaad alleen voor huurders met een laag inkomen is. Onder een laag inkomen wordt in dit verband verstaan: het inkomen dat iemand heeft om voor een Rotterdampas in aanmerking te komen tegen gereduceerd minima reductietarief.