De Brug keurt huurverhoging 2018 af

Het bestuur van De Brug heeft onlangs een overleg met Havensteder gehad over het huurbeleid voor 2018. Tijdens dat overleg zijn de verschillende mogelijkheden besproken voor het invullen van de huursomstijging. Havensteder mag de totale huursom (alle huren bij elkaar) dit jaar met maximaal 2,4% laten stijgen. Op huishoudniveau mogen de huren met 3,9% stijgen.

Havensteder heeft ons laten weten de maximale huurstijgingsruimte te willen gebruiken omdat ze deze inkomsten nodig heeft. De Brug is het daar niet mee eens en heeft in eerste reactie laten weten dat de maximale huurprijsstijging op huishoudniveaus de inflatie (1,4%) niet te boven zou moeten gaan. De afgelopen jaren zijn de huren ieder jaar gestegen, ondanks afwijzende adviezen van De Brug. De reactie was steeds: dank voor uw advies, maar we hebben het geld hard nodig. Het bestuur zal dat laatste niet betwisten, en vraagt zich tegelijk af welke inspanningen Havensteder heeft gedaan om de huurders te ontzien. Waarom ieder jaar de volledige huurstijgingsruimte gebruiken? Waren en zijn er geen andere mogelijkheden om inkomsten te genereren of uitgaven te minderen? 

De Brug heeft in deze brief (pdf) de argumentatie op een rij gezet. Havensteder zal daarop reageren met een formele adviesaanvraag richting De Brug. Dan zal duidelijk worden of de corporatie zich iets van de bezwaren van De Brug zal aantrekken. We houden u op de hoogte.