Geef uw mening over Havensteder

Elke vier jaar wordt bij Havensteder een maatschappelijk visitatietraject uitgevoerd: een beoordeling van haar presteren als woningcorporatie. Dit gebeurt op verzoek van de minister van BZK. Dit klinkt wellicht wat saai maar met een nieuwe aanpak is het dat zeker niet. En daar kiest Havensteder voor. Bewoners en andere samenwerkingspartners krijgen invloed op deze visitatie.

Maatschappelijke visitatie
De maatschappelijke visitatie is verplicht. De minister verwacht dat corporaties zich elke vier jaar laten beoordelen op de prestaties. Het geijkte rondje is: wat was de corporatie van plan te doen, wat realiseerde ze en hoe. Normaal gesproken is de beoordeling vooral deskresearch. Stapels documenten, zoals jaarplannen en -verslagen worden doorgenomen, een aantal personen worden geïnterviewd en voilà: er ligt een rapport. Tijd om het anders te doen! Daarom koos Havensteder voor een manier om erachter te komen wat bewoners en andere stakeholders echt belangrijk vinden en ze een stem te geven.

Hoe het werkt
Havensteder geeft haar stakeholders (dus ook u!) dit jaar invloed op de onderwerpen waarop ze beoordeeld wordt. Natuurlijk zijn er een aantal onderwerpen verplicht vanuit de overheid, maar dit keer worden onderwerpen toegevoegd die u of andere stakeholders belangrijk vinden. En dit gebeurt in de vorm van een digitale brainstorm.

De digitale brainstorm
U doet mee vanachter uw eigen computer. Het maakt dus niet uit waar u zit. Iedereen logt tegelijk in. Online chat u in kleine groepjes met andere bewoners en organisaties. U geeft aan waarop u vindt dat Havensteder beoordeeld moet worden. Bijvoorbeeld over hoe we bewoners invloed geven bij projecten. En u kunt al kort uw eigen mening geven.

Datum: woensdag 19 september van 20.00 tot 21.15 uur

Locatie: waar u wilt: u heeft een computer nodig en een internetverbinding natuurlijk

U kunt zich via deze link opgeven voor de digitale brainstorm: https://nl.surveymonkey.com/r/HAVNSTDR

Heeft u zelf geen computer? U kunt natuurlijk aanschuiven achter de computer van een bekende, en samen meedoen met deze brainstorm.

Een korte voorbereiding voor de digitale brainstorm
Meedoen is niet moeilijk, maar om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt, is het belangrijk dat u een paar voorbereidingen treft. Dat kunt u nu al doen.

Op de website van de dialoog vindt u, onder HELP, alles wat u nodig heeft:

•       Een verbindingstest (om de eigen pc / laptop mee te testen)

•       Een kort instructiefilmpje

•       Instructies in de vorm van een pdf (i.p.v. het filmpje)

•       Email adres van de helpdesk

Via deze link gaat u naar de website van de dialoog.

Op de dag zelf
De online dialoog start om 20.00 uur op 19 september. Zorg dat u op tijd bent, bijvoorbeeld 5 minuten van tevoren. Mocht u door onvoorziene omstandigheden te laat zijn, geen nood. U kunt altijd alsnog meedoen aan het gesprek.

De opgehaalde thema’s zullen verder besproken worden tijdens een bijeenkomst op
17 oktober bij Havensteder op kantoor. Bij deze bijeenkomst gaan we dieper in op de thema’s in kleine groepjes. Van elk groepsgesprek wordt een verslag gemaakt en dat wordt meegenomen in de beoordeling. Uw mening vormt dus een belangrijk onderdeel van het eindoordeel over Havensteder. Er zit een maximum aan het aantal deelnemers voor de sessie in oktober. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan kan het zijn dat u toch helaas niet kan deelnemen. Als u ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u dat aangeven na de digitale brainstorm.

En dan?
In december 2018 verschijnt het uiteindelijke visitatie rapport. Als het goed is herkent u de thema’s en de beoordeling over Havensteder.

Wilt u nog wat meer achtergrondinformatie over de maatschappelijke visitatie, kijk dan op de website: https://www.havensteder.nl/maatschappelijke-visitatie

(Dit is een bericht van Havensteder)