Jaarbijeenkomst De Brug 2017


Op 26 september heeft in De Machinist in Rotterdam de jaarbijeenkomst van De Brug plaatsgevonden. Graag blikken we met u terug op deze inspirerende avond!

Foto's onderaan!

Over een andere boeg
De Brug houdt jaarlijks een jaarbijeenkomst om met de achterban en andere geïnteresseerden te praten over de koers van de stichting en terug te blikken op het vorige jaar. Bij een vereniging zou dit een algemene ledenvergadering heten. Omdat voorgaande jaarbijeenkomsten een nogal eendimensionaal karakter hadden waarbij de zaal vragen stelde en het bestuur antwoordde, hebben we besloten om het voortaan over een andere boeg te gooien. Niet langer à la een ledenvergadering vraag&antwoord, maar samen met de aanwezigen nadenken over een van te voren bepaald thema. Als eerste onderwerp hebben we gekozen voor de Huurdersorganisatie van de Toekomst. 

Huurdersacademie en enquête
De jaarbijeenkomst werd gecombineerd met een eerste kennismaking met de Huurdersacademie. Deze academie is een initiatief van de De Brug en Havensteder en is bedoeld om met name bestuursleden van huurdersorganisaties in hun werk te ondersteunen. Die ondersteuning bestaat vooral uit het aanbieden van cursussen op allerlei vlak. Maar er kan ook samen nagedacht worden over nieuwe vormen van participatie. Om te peilen wat nu echt belangrijke onderwerpen zijn waar de Huurdersacademie aandacht aan zou moeten besteden, is tijdens de bijeenkomst een enquête uitgedeeld. Daarop konden de aanwezigen aankruisen wat voor hun nu thema's van belang zijn.  Was u niet aanwezig, maar wilt u de enquête nog wel invullen klik dan hier!  

Huurdersorganisatie van de toekomst
Het thema van de avond is niet zomaar gekozen. Veel bestuursleden zullen aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het is om nieuwe bestuursleden te werven. Daarnaast heeft 'de burger' van tegenwoordiger helemaal geen zin meer om in een bestuur te gaan zitten, met alle verplichtingen van dien. Welke andere vormen van meedenken zijn er? Is de ene manier beter dan de ander? Daar stond Guus van Fraey bij stil in zijn presentatie (klik hier voor zijn de powerpoint). 

Maar er werd niet alleen geluisterd. De aanwezigen gingen na Guus' verhaal in groepjes aan de slag. Hun opdracht? Een speech schrijven voor een prijs voor hun bijdrage aan bevlogen huurdersparticipatie die in 2027 werd uitgereikt door burgemeester Leen Huijzer. Die opzet dwong de deelnemers na te denken over de huidige opzet van huurdersparticipatie, en voor de toekomst over succesfactoren, activiteiten, contact met achterban etc. Uiteindelijk heeft bijna elke groep hun eigen speech aan de zaal gepresenteerd. En dat was naast leuk, ook interessant om naar te luisteren!

Raad van Advies
Zoals u misschien weet kent De Brug statutair een Raad van Advies. Dit is een orgaan dat het bestuur, namens de huurders, controleert en daarnaast fungeert als klankbord. De leden van deze Raad van Advies zijn twee jaar geleden door de aanwezigen bij de jaarbijeenkomst benoemd. Tot nu toe is deze Raad, ondanks enkele pogingen van ons daartoe, niet actief geweest. Het leek ons ongewenst deze situatie te laten voortduren. Tijdens de jaarbijeenkomst van dit jaar is voorgesteld om de Raad van Advies van haar taken te ontheven. Alle aanwezigen stemden daarmee in. 

Volgend jaar weer?
De Brug en Havensteder kijken terug op een zeer geslaagde avond. Niet alleen door de opkomst van zo'n vijftig huurders (jong en oud, uit verschillende windstreken), maar ook door de hoge graad van deelnemen. We bedanken dan ook iedereen die met zijn enthousiasme heeft bijgedragen aan deze fantastische avond. Wat De Brug betreft is de opzet voor een jaarbijeenkomst op deze manier uiterst geslaagd. Heeft u toch nog suggesties of opmerkingen, neem dan contact met ons op