Het belang van huurdersorganisaties


Huurders die verenigd zijn kunnen een veel grotere vuist maken. De wet bepaalt namelijk dat een verhuurder verplicht is overleg te voeren met een huurdersorganisatie. Sterker nog: een verhuurder moet de onkosten die een huurdersorganisatie maakt in redelijke mate vergoeden. Zodra een groep bewoners besluit tot oprichting, zal Havensteder in het vervolg contact moeten onderhouden met deze bewonerscommissie, -vereniging of -stichting.

Wat nu als er geen huurdersorganisatie is? Er zijn nog genoeg buurten waar geen huurdersorganisatie actief is. Officieel betekent dat dat Havensteder met die betreffende huurders niet in overleg hoeft te treden. Natuurlijk zijn er nog de gebiedsorganisaties, maar het is veel beter om te horen van bewoners die er daadwerkelijk wonen wat er speelt. 

De Brug vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders op het niveau van de eigen buurt of wijk vertegenwoordigd zijn. Huurders hebben recht op een vertegenwoordiging die namens hen misstanden aankaart, en met Havensteder zoekt naar oplossingen. Het is nu eenmaal zo, dat voor de meeste zaken alleen naar een club met achterban wordt geluisterd.

 

Huurdersorganisatie oprichten

Wilt u in actie schieten? Dan kan De Brug hierbij helpen. Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.