Zet u ook in voor uw wijk.

Huurders die verenigd zijn kunnen een veel grotere vuist maken richting Havensteder. De Brug vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders op het niveau van de eigen buurt of wijk vertegenwoordigd zijn, en kan u helpen bij het oprichten van een huurdersorganisatie. Velen gingen u voor!

 

Wie vertegenwoordigen huurders?

Huurders kunnen op drie verschillends niveaus met Havensteder overleggen:

Complexniveau
(huurdersvereniging of bewonerscommissie met wijkconsulent)

Gebiedsniveau
(gebiedsorganisatie met bijv. manager wijkteam)

Concernniveau
(De Brug met bestuurder)

Wie spreekt waarover?

Aan de hand van de zogeheten kruisjeslijst (ook wel participatieschema of demarcatielijst) wordt bepaald op welk niveau een onderwerp wordt besproken. Hier vindt u deze lijst

Gebiedsorganisaties

Hieronder vindt u een overzicht van de vier gebieden en de bijbehorende gebiedsorganisaties. 
Als u op het gebied klikt, opent een lijst met alle ons bekende huurdersorganisaties. 

Wenst u contactinformatie van een betreffende huurdersorganisatie te ontvangen, 
of ziet u fouten in de lijst staan, neem dan contact met ons op!

 

Overzicht huurdersorganisaties Noord-West

Overzicht huurdersorganisaties Capelle aan den IJssel

Overzicht huurdersorganisaties Zuid

Overzicht huurdersorganisaties Oost

Gebiedskaart HS 2016 (1).jpg